Nisma “Lexo, Dhuro, Përsërit”

 

08/09/2018
“Lexo, Dhuro, Përsërit” është një nismë e Qendrës STEPS për rëndësinë dhe vlerat e pazëvendësueshme të librit si dhe për të kujtuar kënaqësinë e ndarjes së librit me të tjerët.
Duke qenë se në ditët e sotme, mjetet teknologjike janë bërë pjesë e pandarë e përditshmëris së individit, rëndësia e librave ka mbetur më tepër në hije.
Bazuar në këtë fakt, Qendra STEPS angazhohet në implementimin e fushatave dhe aktiviteteve që kanë si synim rikrijimin e marrëdhënies me librin, duke pasur në fokus çdo grupmoshë.
“Lexo, Dhuro, Përsërit” është një fushat sensibilizuese pikërisht mbi këtë çështje.

Dita Kombëtare e Aktivizmit (NAD)

23/10/2018
“Le t’i zgjasim të gjithë dorën dikujt që përballet me problemet e shëndetit mendor”

Në kuadër të Ditës Kombëtare e Aktivizmit (NAD) të organizuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development dhe U.S. Embasy – Tirana, Qendra STEPS zhvilloj aktivitetin “Invisible Theatre” duke përfshirë nxënës të Gjimnazit “Sami Frashëri” të cilët zhvilluan një performancë e cila ngriti problemin e stigmatizimit mbi çrregullimet e shëndetit mendor.
Kjo performancë erdhi si produkt pas një trajnimi me dy sesione, ku gjimnazistët u njohën me metodën e Invisible Theatre dhe diskutimit dhe informimit mbi stigmatizimin e çrregullimeve të shëndetit mendor.