Rreth nesh

Lorela Musta – Drejtore Ekzekutive/Bashkë-themeluese

e-mail: lorela.musta@qendrasteps.al

Mobile: +355694644063

Elisa Bano – Zv. Drejtor Ekzekutive/Bashkë-themeluese

e-mail: elisa.bano@qendrasteps.al

Majlinda Xhika – Bashkë-themeluese

e-mail: majlinda.xhika@qendrasteps.al

Mobile: +355696324527

Jona Hila – Bashkë-themeluese

e-mail: jona. hila@qendrasteps.al

Mobile: +355696171582