Author: qendrasteps

Projekti "Thyerja e Stereotipeve gjinore dhe Roleve tradicionale në zonat rurale", synon të fuqizojë të rinjtë për të qënë aktorë aktivë në promovimin e barazisë gjinore. Qëllimi kryesor i këtij projektit është lufta kundër stereotipeve gjinore, roleve tradicionale dhe ndryshimin e qendrimeve, mentalitetit dhe qasjes...

Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Institutin "Ramazan Kabashi" (INNSH - Instituti i Nxënësve që Nuk Shikojnë) në kuadër të programit vullnetar Social Artistry "Colorful People. Në këtë ekspozitë u paraqitën pikturat, telajot, punimet hand-made të realizuara nga një grup i nxënësve të INNSH gjatë programit Social...

Programi Social Artistry "Colorful People" Ky Program implementohet prej tre vitesh pranë Institutit "Ramazan Kabashi" (INNSH - Instituti i Nxënësve që Nuk Shikojnë). Synimi i tij është përfshirja sociale dhe përmirësimi i gjendjes emocionale të nxënësve me vështirësi në shikim, duke përdorur si mjet...

onlyfans videos leaked
onlyfans leaked
onlyfans video
xnxx
onlyfans videos leaked
onlyfans videos nude
onlyfans leaked