Qendra STEPS

Projekti "Thyerja e Stereotipeve gjinore dhe Roleve tradicionale në zonat rurale", synon të fuqizojë të rinjtë për të qënë aktorë aktivë në promovimin e barazisë gjinore. Qëllimi kryesor i këtij projektit është lufta kundër stereotipeve gjinore, roleve tradicionale dhe ndryshimin e qendrimeve, mentalitetit dhe qasjes...

Ploteso formen online Qendra STEPS ka kënaqësinë të prezantoj projektin “Thyerja e stereotipeve gjinore dhe roleve tradicionale në zonat rurale” në periudhën Shtator-Dhjetor 2021 mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian i Këshillit të Evropës. Ky projekt ka në fokus thyerjen e stereotipeve gjinore dhe roleve tradicionale në zonat rurale të Tiranës përmes...

23/10/2018 "Le t'i zgjasim të gjithë dorën dikujt që përballet me problemet e shëndetit mendor" Në kuadër të Ditës Kombëtare e Aktivizmit (NAD) të organizuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development dhe U.S. Embasy - Tirana, Qendra STEPS zhvilloj aktivitetin "Invisible Theatre" duke përfshirë nxënës të Gjimnazit...

10/10/2018 Në kuadër të Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, 10 Tetor, u realizua sesioni informues "Përtej Kornizave" pranë ambjenteve të Bibliotekës "Musine Kokalari". Gjatë këtij aktiviteti u diskutua mbi rëndësinë dhe rolin e shëndetit mendor, mënyrën se si ndikojnë problemet e shëndetit mendor në aktivitetet e përditshme...

08/09/2018 Lexo, Dhuro, Përsërit" është një nismë e Qendrës STEPS për rëndësinë dhe vlerat e pazëvendësueshme të librit si dhe për të kujtuar kënaqësinë e ndarjes së librit me të tjerët. Duke qenë se në ditët e sotme, mjetet teknologjike janë bërë pjesë e pandarë e përditshmëris...

Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Institutin "Ramazan Kabashi" (INNSH - Instituti i Nxënësve që Nuk Shikojnë) në kuadër të programit vullnetar Social Artistry "Colorful People. Në këtë ekspozitë u paraqitën pikturat, telajot, punimet hand-made të realizuara nga një grup i nxënësve të INNSH gjatë programit Social...

Programi Social Artistry "Colorful People" Ky Program implementohet prej tre vitesh pranë Institutit "Ramazan Kabashi" (INNSH - Instituti i Nxënësve që Nuk Shikojnë). Synimi i tij është përfshirja sociale dhe përmirësimi i gjendjes emocionale të nxënësve me vështirësi në shikim, duke përdorur si mjet...