Author: elisa

Ploteso formen online Qendra STEPS ka kënaqësinë të prezantoj projektin “Thyerja e stereotipeve gjinore dhe roleve tradicionale në zonat rurale” në periudhën Shtator-Dhjetor 2021 mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian i Këshillit të Evropës. Ky projekt ka në fokus thyerjen e stereotipeve gjinore dhe roleve tradicionale në zonat rurale të Tiranës përmes...

23/10/2018 "Le t'i zgjasim të gjithë dorën dikujt që përballet me problemet e shëndetit mendor" Në kuadër të Ditës Kombëtare e Aktivizmit (NAD) të organizuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development dhe U.S. Embasy - Tirana, Qendra STEPS zhvilloj aktivitetin "Invisible Theatre" duke përfshirë nxënës të Gjimnazit...

10/10/2018 Në kuadër të Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, 10 Tetor, u realizua sesioni informues "Përtej Kornizave" pranë ambjenteve të Bibliotekës "Musine Kokalari". Gjatë këtij aktiviteti u diskutua mbi rëndësinë dhe rolin e shëndetit mendor, mënyrën se si ndikojnë problemet e shëndetit mendor në aktivitetet e përditshme...

08/09/2018 Lexo, Dhuro, Përsërit" është një nismë e Qendrës STEPS për rëndësinë dhe vlerat e pazëvendësueshme të librit si dhe për të kujtuar kënaqësinë e ndarjes së librit me të tjerët. Duke qenë se në ditët e sotme, mjetet teknologjike janë bërë pjesë e pandarë e përditshmëris...